Aliya İzzetbegoviç Ölümünün 19. Yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde Anıldı​

Videoyu oynat

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfının koordinatörlüğünde yürütülen Aliya İzzetbegoviç’i Tanıma ve Tanıtma Projesi kapsamında yürütülen Etkinlik Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile Üniversitenin Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfının koordinatörlüğünde yürütülen Aliya İzzetbegoviç’i Tanıma ve Tanıtma Projesi kapsamında yürütülen Etkinlik Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Aliya’nın mücadelesini yansıtan görsellerden oluşan Fotoğraf Sergisi açılışı yapıldı.

Aliya ile ilgili Sinevizyon gösteriminden sonra Vakıf Başkanı Av. Hayrullah Başer açış konuşmasını yaptı.

 Av. Hayrullah Başer konuşmasında; Kayseri’de icra edilen bu programın, Aliya İzzetbegoviç’i Tanıma ve Tanıtma etkinliklerinin 9.su ola, bu etkinliklerin 19 Ekim 2023 yılına kadar devam edeceğini,  bu etkinlikleri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Bosna Hersek Büyükelçiliği ile birlikte yürüttüklerini, Bilge bir kişiliğe sahip olan, hem batıyı hem de doğuyu iyi bilen ve sentezleyen Aliya’nın her yönüyle topluma tanıtılması gerektiğini, çözüm önerilerinin, devlet ve siyaset adamlığının, Medeniyet anlayışının, dini, ahlaki ve adalet anlayışının sadece Türk toplumu tarafından değil bütün İslam coğrafyası tarafından bilinmesinin önemli olduğunu belirtti.  Bu amaçla bu etkinliklerin yapıldığını, birçok üniversite ile görüşmelerinin devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde yeni faaliyetler düzenleneceğini ifade ederek sözlerini tamamladı.

.. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler’in yaptığı Aliya, Bir Medeniyetin Yeniden İnşası paneline geçildi. Panelde Prof. Dr. Atabey Kılıç, Prof. Dr. Hilmi Demir, Doç. Dr. Salih Yalın ve Dr. Osman Arslan Aliya’nın çeşitli yönleriyle ilgili görüşlerini sundular. Panelistler konuşmalarında özetle şu hususlara değindiler.

Prof.Dr Hilmi Demir; Tanrının olmadığı bir yaşamın düşünülemeyeceğini, özgürlüklerden bahsedilemeyeceğini, Aliya’nın ömrü boyunca bu konulara kafa yorarak çevresindekilere teba mı yoksa Müslüman mı olmak istersiniz sorusunu sorduğun, düşünmek, akletmek, sorgulamak ve tefekkür etmenin Müslümanın şiarı olması gerektiğini, düşünmeyi ve tefekkürü terkeden Müslümanın sıkıntıya gireceğini ortaya koymaktadır. Aliya’nın düşünce dünyasında ahlak ve adaletin hem Müslümanlar için hem de insanlık için çok önemli olduğunu,  Aliya’nın bize üç şey öğrettiğini, birincisinin özgürlük,  ikincisinin ahlak, üçüncüsünün ise adalet olduğunu, bu üç kavram olmadan yeni bir medeniyet İnşasının da mümkün olamayacağını ifade ederek sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Atabey Kılıç; Balkan coğrafyasını iki kez ziyaret ettiğini, balkanların Türkiye ve İslam dünyası için çok büyük önem arzettiğini belirttiği konuşmasında, Bosnalıların ifadesiyle ” Bosna düşerse İstanbul’un düşeceğini, İstanbul düşerse İslam dünyasının düşeceğini” ifade ederek bu nedenle  Bosnalıların balkanlarda İslam dünyasının koruyuculuk görevini yaptığını  Aliya’nın ” Doğu Batı arasında İslam ” kitabının kılavuz bir kitap olduğunu, her Müslümanın bu kitabı okuyup tefekkür etmesi gerektiğini, bu kitabın aynı zamanda bir siyasetname olduğunu bu sebeple Valilerin, Belediye başkanlarının ve bütün yöneticilerin bu kitabı okuması gerektiğini, İslam’ın hem doğuyu hem de batıyı aydınlatan bir hayat nizamı olduğunu, ayrıca Aliya’nın, ülkemizin önemli şahsiyetlerinden Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü ve Cemil Meriç’in düşüncelerinden etkilendiğini ifade ederek sözlerini tamamladı.

Doç. Dr. Salih Yalın; Toplumların tarih sahnesinden silinmesinin ahlaki çöküntü ile ilgili olduğunu, bu sebeple Aliya’nın ahlaki değerlere çok önem verdiğini,  kamil seviyesine ulaşan ahlakın insanı şerefli kıldığını, bütün dinlerin insanlığa yararlı olan şeyleri telkin ettiğini, özgürlük, ahlak ve adaletin bu sebeple önemli olduğunu ifade etti.

Dr. Osman Arslan;  Aliya, savaş öldüğünüzde değil düşmana benzediğinizde kaybedileceğini, Kendini tutuklamak isteyen Sırp komutana hitaben ” Ne kadar yükseğe haç dikerseniz dikin, akşam karardığında o haçın tepesinde hep hilali göreceksiniz” diye cevap vererek düşmana karşı psikolojik savaşta da bilgeliğini ortaya koyduğunu belirtti. Aliya insanın mutluluğunu isteyen herkesin İslama girmesi gerektiğini beyan ederek mal, mülk, zenginlik ve ticaretin insanı mutlu edemeyeceğini, para kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen insanın,  insanlıktan çıktığını, materyalistleştiğini, bu sebeple dini değerlerin korunması için kültür ve sanattan da uzak kalınmaması gerektiğini, bu iki değere sahip çıkıldığında kazancınızında bereketli olacağını, para kazanmanın gayesinin iyilik yapmak olması gerektiğini, Vakıf müesseselerinin bu sebeple İslam toplumunda önemli olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

Moderatör Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı ‘na bu çalışmalarından dolayı teşekkür etti, Yapılan panelin ardından panelistlere hediyelerin takdimi ve aile fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.