Adres

Strazburg Caddesi No: 44 / 10 Sıhhiye / Çankaya / ANKARA

Tel

0312 230 56 17

Faks

0312 230 56 18

E-posta

aliya@aliya.anadoluvakfi.org